HISTORY FEST 2022. će se održati u Bosni i Hercegovini od 7. do 12. juna/lipnja 2022. godine

HISTORY FEST 2022. će se održati u Bosni i Hercegovini od 7. do 12. juna/lipnja 2022. godine

Generalni cilj je doprinijeti razumijevanju ratova i migracija koje slijede nakon početka ratnih operacija. Komparativnom analizom stradanja civila u Drugom svjetskom ratu i ratovima 1992. godine želimo doprinijeti razvoju antiratne svijesti. Također kroz analizu migracija 1992. želimo ukazati na probleme s kojima se Evropa danas suočava ne samo zbog migracija sa Istoka, nego i zbog opasnosti pred kojima se danas nalazi jugoistočna Evropa. Pitanje koje postavljamo je: da li se 2022. vraća 1992. godina? Specifični ciljevi će se realizirati kroz rasprave o glavnim temama i panel diskusije. Fokusirat ćemo se na nekoliko konkretnih slučajeva: Kozara 1942: stradanja civila i promjene u interpretacijama; istočna Bosna 1942. i stradanja civila; genocid nad Romima 1942; Jasenovac – nepresuđeni genocid; Bosna i Hercegovina 1992. i stradanja civila – zbjegovi i migracije. U okviru History Festa održat će se i doktorska radionica o stradanju civilnog stanovništva 1942. godine.