Paneli


Sudjeluju: Jovo Bakić, Dejan Jović, Božo Repe, Sabina Veladžić, Husnija Kamberović, Edin Omerčić. Čitav razgovor na linku.


Šta je značila politička pluralizacija u u Bosni i Hercegovini početkom 1990-ih godina? Koliko su tadašnji politički akteri bili svjesni posljedica pluralizacije? Koliko je Savez komunista do 1990. već bio pluralan? Kako su se SSRN i SSO transformirali u političke stranke? Šta je to značilo? Šta je značilo stvaranje nacionalnih političkih stranaka? O tome govore Ivo Komšić, Mirko Pejanović, Rasim Kadić, Stjepan Kljuić, Osman Brka, Husnija Kamberović. Čitav razgovor na linku.