Program History Festa 2024.

Program History Festa 2024.

Osmi History Fest će se održati od 4. do 9. juna 2024. godine. Dio programskih sadržaja će biti organiziran u Sarajevu (od 4. do 7. juna), a dio u Mostaru (od 7. do 9. juna).

Osnovna tema je „Integracije i dezintegracije u jugoistočnoj Evropi 1914˗2024.“ Ideja je da se analiziraju integracioni i dezintegracioni procesi, koji su se manifestirali kroz dezintegracije velikih država (Habsburško i Osmansko carstvo početkom 20. stoljeća, Jugoslavija krajem 20. stoljeća), te da se kroz konkretne pojave pokušaju uočiti pozadina i posljedice tih dezintegracija, koje su prožete nekim novim integracijama (Jugoslavija 1918). U tom kontekstu bit će organiziran niz panel diskusija (Sarajevski atentat 1914; Šahovići 1924; Ustav 1974; Sarajevska Olimpijada 1984; Vašingtonski sporazum i uspostava Federacije BiH 1994...), predavanja, promocije knjiga, doktorska radionica, druženje studenata, naučna konferencija o fortifikacijama i vojnim komunikacijama i niz drugih sadržaja.

Program History Festa se nalazi na ovom linku.