History Fest će se održati u periodu od 08. do 12. juna 2021.

Aktuelno


History Fest 2020 - Događaji


Paneli

Na ovogodišnjem festivalu su održana dva panela: Raspad Jugoslavije i politički pluralizam, te Izazovi pluralizma u Bosni i Hercegovini početkom 1990-ih godina. Pogledajte više...

Doktorska radionica

Održana je doktorska radionica pod nazivom Izazovi pluralizma: politika, društvo, religija i kulturne interakcije u jugoistočnoj Evropi koncem 20. stoljeća. Pogledajte više...

Historičar u javnosti

Razgovarali smo sa Dubravkom Stojanović, Damirom Agičićem, Nikolom Samardžićem i Hannesom Granditsom. Pogledajte više...

Razgovor s autorom

Razgovarali smo sa Edinom Radušićem, Xavierom Bougarelom, Enesom Omerovićem, Šerbom Rastoderom i Amirom Duranovićem. Pogledajte više...

HISTORY FEST


History Fest je godišnji festival historije koji se održava u Bosni i Hercegovini od 2017. godine.

Kontaktirajte nas!